Monday, October 20, 2014

MEJSP KARYAKRTA PRASHIKSHAN KARYASHALA - HARYANA


One day Mananeeya Eknathji Janmasatapdi Parva Karyakrta prashikshan karyashala was organised in Panipat, Haryana on 27 July 2014.Dr. Rajbir Dabur, parva prashikshan pramukh of Haryana spoke on Mananeeya Eknathji. Advocate Ranjeet Singh parv yuva pramukh explained about 'Safal Yuva Yuva Bharat' through PPP.Kum. Alakagauri explained about MEJSP. In the last sesion 28 karyakartas from 6 districts planned for the same.

No comments:

Post a Comment