Wednesday, January 4, 2023

Swadhayaya Competition - Dharwad

Vivekanand rock memorial and vivekanand kendra, dharwad, Dakshina prant, karnataka vibhag organized Swadhayaya competition at Gfgc dharwad, shivaji college, dharwad, Karnataka college dharwad and SSK college Hubli on 03.1.23 and 4.1.2023 on life and works of Swami Vivekananda.