Tuesday, November 9, 2021

Bhajan Sandhya - Bengaluru Namaste to all

 On 15.08.2021 Sunday Evening, 06.00 PM Bhajan Sandhya organized by Dhruva Samskara Varga Team

Total attendence 38

 Started with Preyar: Preethi Balochi
Aikya Mantra: Kum.Vijayalakshmi
Stavan: Archana V M
Guru: Vijwal, Elakshi, Sebika Biswas
Ganesha: Aravind, Pranav Neelavar, Kusuma P, Charvi, Nirupa
Shiva: Harshita M
Devi: Preethi Balochi, Manaswini G K, Raksha
Raghavendra: Prarthana VM
Rama: Gowreesh, Vedank, Manoj KR
Krishna: Ganesh KP, Ruby Kumari
Patriotic Song: Nayana
Mishra: Arathi Kumari
Concluded with Shanti Mantra: Manasa

Dhanyavad

No comments:

Post a Comment