Monday, March 14, 2016

Highlights of activity updates from various corner of the Country

 • Netaji Subhashchandra Bose Jayanti VK Mysore 2016
 • Samskar Varga at VK Mysore 2016
 • Anandalaya at VK Mysore 2016
 • Republic Day Celebration in Assam
 • Republic Day Celebration in Patana
 • Anandalaya Patana
 • Cyclic Meditation at Madurai 2016
 • Samskar Varga Gat Pramukh Shibir Jorhat Assam 2016
 • Samskar Varga Gat Pramukh Shibir North Lakhimpur Assam 2016
 • Geeta Jayanti Program Satar Via 2015
 • LOVE INDIA campaigning brahmapur 2016
 • NE Calling VK Mumbai 2016
 • Netaji Subhaschandra Bose Jayanti Kolkatta 2016
 • PDC workshop at Scottish church college VK Kolkatta 2016
 • Sanskar Varga Gata pramukh sibir VK Lakhimpur 2016
 • Sanskar Varga Gata pramukh sibir VK Mangaldoi 2016
 • VK phulera sarthak yuva samelan 2016
 • Vivekananda Jayanti Ranchi 2016
 • Samskar Varga at Madurai 2016
 • Suryanamaskar at Via 2016
 • महाशिवरात्रि के पर्व पर विवेकानंद केंद्र संभाजी नगर द्वारा साहित्य सेवा 2016
 • Computer Center at VK Mysore
 • Sahitya Seva Shiva Sagar Assam Shivaratri 2016
 • Bajan Sandhya Dibrugrah Mahashivratri

No comments:

Post a Comment